คิวการแสดงหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ ผู้สนับสนุนเว็บฯขอนโทน

(1/3) > >>

HS4MM:
           ระเบียบวาทะศิลป์
บ้านพัก : บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 4322  3785 , 0  4338  2402 , 08 1975 1686  

ฤดูกาลปี 2553-2554 ลำเรื่อง .........

คิวงานหมอลำคณะ  ระเบียบวาทะศิลป์  ฤดูกาลปี 2553-2554

13 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่
15 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่
16 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่
17 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่
18 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่
19 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่
20 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานแข่งขันเรือยาว จ.มุกดาหาร
21 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานเทศกาลไหลเรือไฟ จ.นครพนม
22 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด อ.เมือง จ.สกลนคร
23 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ออกพรรษา บ.ท่าขอนยาง(มมส.)
24 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานแข่งเรือเทศบาลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
25 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธิ์
26 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่
27 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่
28 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่
29 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโสกก้านเหลือง ต.บ้านถิ่น อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
30 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านตำแย ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
31 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนพฤศจิกายน 2553
5 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานกินพริกสด อบต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
7 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านคอนสาย ต.คอนสาย กิ่งอ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
8 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านผักหนาม ต.หนองกุง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
12 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านท่าน สส. อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
13 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหมาน ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
14 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
19 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
21 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านทุ่งสนุน ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนธันวาคม 2553
4 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ตลาดลาวนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
5 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ พัทยาสาย 3 เขตพัทยา จ.ชลบุรี
6 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ กทม.
8 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี
14 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
20 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (2คืน)
21 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (2คืน)
23 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.วังสะพุง จ.เลย
25 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านเหล่านกชุม ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
26 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.อุบลราชธานี
27 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโพน ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
28 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านดอนหัน ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
29 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโพนทอน ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
30 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านจอก ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
31 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านคำหทุน ต.เดื่อศรีคันชัย อ.พังโคน จ.สกลนคร
คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนมกราคม 2554
1 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.ลำปลานมาศ จ.บุรีรัมย์
2 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
3 มกราคม 2554  ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  บ้านดู๋โฬ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
4 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านผ้าสามาคคี ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
5 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
18 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.หนองบัวลำภู
22 มกราคม 2454 บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น
คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนกุมภาพันธ์ 2554
2 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
5 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
12 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านงิ้ว ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
13 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดศรีวราราม (ดงเมือง) อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
17 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดกลางอุดมเวช อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
18 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดป่าสุริยาไลย์ ต.โพธิ์ชัย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
19 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหลวง ต.น้ำพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
26 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านท่าลี่ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนมีนาคม 2554
3 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานชาติ จ.กาฬสินธิ์
5 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
7 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านนาสวรรค์ ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
10 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (จอง)
12 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านปลาดุณ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
13 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม
16 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านบัว ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
17 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านนาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
18 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดพระเจ้าองค์ตื้อ จ.หนองคาย
19 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
26 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.หนองมาก ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนเมษายน 2554
9 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนศรีคูณ ต.เสาเดียว อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัมย์
11 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
12 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองบัวเงิน ต.หนองใผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
13 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านจาม ต.บ้านจาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดหลวงพ่อพระใส อ.เมือง จ.หนองคาย
15 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านลุงปุง ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
16 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
17 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
18 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านพาน ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนพฤศจิกายน 2554
5 พฤศจิกายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองฉิ่ม ต.หนองฉิ่ม อ.เนิ่นสง่า จ.ชัยภูมิ

......ผิดพลาดประการใด..ขออภัยมาด้วยครับ.....


 

 

 

 

 

Joey:
??

ไปเบิ่งอยู่ใสดี

HS4FAJ:
ไปน้ำพองบ่

HS4MM:
ชวนแนเด้อ...HS4FAJ

HS4MM:
                                                ใกล้ที่สุดๆๆๆๆ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป